Spisak Lektira za drugi razred Osnovne škole:

 • Hans Kristijan Andersen: Bajke
 • Ismet Bekrić: Dječije nebo
 • Dušan Radović: Poštovana deco
 • Gustav Krklec: Telegrafske basne
 • Ela Peroci: Djeco, laku noć
 • Nasiha Kapidžić-Hadžić: Maskembal u šumi
 • Šimo Ešić: Vezena torbica
 • Bisera Alikadić: Kraljica iz dvorišta
 • Đani Rodari: Telefonske priče
 • Ahmet Hromadžić: Zelena šuma
 • Enisa Osmančević-Ćurić: Pramčiok